CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI PHONESTORE

Phonestore cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà quý khách hàng cung cấp khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Khi quý khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc thực hiện một giao dịch mua hàng, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của quý khách hàng và cung cấp dịch vụ chất lượng nhất có thể.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khách hàng trừ trường hợp được quy định trong Chính sách Bảo Mật này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

An Toàn Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Mọi thông tin giao dịch được mã hóa để đảm bảo tính bảo mật.

Quyền Lợi của Khách Hàng

Quý khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web của chúng tôi. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo Mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Thay Đổi Trong Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo Mật này định kỳ và mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của quý khách hàng đối với các thay đổi đó.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của quý khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  • Địa chỉ: Phone Store tại 68 Phan Thanh – Tp. Đà Nẵng
  • Hotline/Zalo : 093 434 80 79

Trong trường hợp có việc bị bên thứ 3 sử dụng thông tin của khách hàng đã cung cấp cho Phonstore trước đó và sẽ chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan có thẩm quyền để tìm ra nguyên nhân bị lộ thông tin.