BẢNG GIÁ THU MÁY CŨ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới 99% thuộc nhóm thu loại 1 từ Le Bao Store

 

iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB  Giá thu đến  20.000.000 ₫

 

(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%